TREŚĆ KLAUZULI INFOMRACYJNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowny Panie /Pani,

W związku, iż Firma myHillar.com Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, przy ul. Spokojnej 46, 83-010 Straszyn NIP: 6040200665 przetwarza Pana/ Pani dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Państwa za  pośrednictwem naszej strony www., poniżej przesyłamy informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z wejściem w życie (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej prezentujemy Państwu niezbędne informacje, zgodnie z art. 13 i 14 przywołanego Rozporządzenia, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

I/ Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest myHillar.com Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, przy ul. Spokojnej 46, 83-010 Straszyn NIP: 6040200665  dalej zwany  „Administratorem”. 

II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, jak również w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości, można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@rodzinazodzysku.com

III/ Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu

IV/ Cel przetwarzania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzyskanej ustnej zgody wg. art. 6 ust. 1 lit a. RODO) w celu nawiązania współpracy biznesowej w tym informowania Państwa jako przedsiębiorców o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach / konferencjach stomatologicznych, zaproszenia na szkolenia, spotkania tematyczne oraz przekazywania informacji handlowych naszej Spółki.

V/ Komu przekazywane są dane osobowe

Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa. 

VI/ Czas przetwarzania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane są przetwarzane. 

VII/ Czy dane będą podlegały profilowaniu

Pobrane dane nie będą̨ podlegać́ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

VIII/ Czy dane będą przetwarzane do Państwa Trzeciego. 

Na tym etapie przetwarzane dane nie będą wysyłane do Państwa Trzeciego.

IX/Czy poddanie danych jest obowiązkiem.

Dane, przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osoby bezpośrednio zainteresowane lub osoby trzecie. 

X/Jakie przysługują prawa

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

  1. sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  3. dostępu do danych osobowych
  4. przeniesienia danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. usunięcia danych osobowych

Przysługuje także Panu/Pani prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-860-70-86 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych wg. powyżej klauzuli informacyjnej albo jeśli ten e-mail został wysłany do Państwa omyłkowo lub ktoś bezpodstawnie posłużył się Państwa danymi osobowymi prosimy o odpowiedź na niniejszą wiadomość w treści wpisując słowo „NIE”. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Copyright © 2020 Akademia Rodziny z odzysku